مناطق تحت پوشش

شرکت ارتباط برتر، در حال حاضر، خدمات خود را در مناطق زیر و نقاط اطراف آنها ارایه می‌دهد:

 • کاشان
 • فین
 • راوند
 • شهرک صباحی
 • زواره
 • نطنز
 • مهاباد
 • مارال ستاره
 • ساوه
 • زنجانبر
 • موغار
 • آران و بیدگل
 • نوش آباد
 • یزدل
 • سفید شهر
 • نیاسر
 • مشهد اردهال
 • قم
 • نراق
 • مشکات
 • قمصر
 • جعفر آباد
 • بادرود
 • ابوزید آباد
 • نیروگاه زواره
 • قهرود
 • دلیجان
 • جاسب